منوها

مجموعه الیزا در خدمت یکی از بهترین سرآشپزهای خاور میانه که سابقه 35 سال فعالیت در هتل 5 ستاره استقلال و سه سال فعالیت در هتل APPLE دبی را دارد می باشد و تمامی مراحل پخت غذا زیر نظر ایشان در آشپزخانه صنعتی الیزا انجام می شود.

منو شماره 1

منو تشریفات مجالس الیزا

 

منو شماره 2

 منو تشریفات مجالس الیزا

منو شماره 3

 منو تشریفات مجالس الیزا

منو VIP Silver

 منو تشریفات مجالس الیزا

منو VIP Gold

 منو تشریفات مجالس الیزا